कस्तो शिक्षा by Yam Bahadur K.C

open field

कस्तो शिक्षा

ए बाबु ! तिमि कस्तो शिक्षा दिन्छौ

जसले आफ्नो आत्मा रगतको

वास्ता नै गर्दैन ।

हौ तिमि सच्चा ज्ञानी गुरु

दिन्छौ कस्तो ज्ञान तिमि ?

छन् सदा आपनै आत्मा,

नजानेर हैरान

कुराले आकास पाताल चहार्ने

तर बत्ति मुनि अध्यारो बनाउने

धन्य गुरु तिमि कस्तो ज्ञान दिन्छौ ?

थाहा छैन अनुशासनको

कुन चराको नाउं हो

आश्राम नै ठुलो खेल मैदान बनाउ ।

Yam Bahadur K.C has written several poetry collections.

Image source: Wallcoo.net