फेस्बुकमा

Manoj Shahi

कोहि कसैको बेदना देखिन्छ फेसबुकमा ।

अनि कसैको सम्वेदना देखिन्छ फेसबुकमा ।।

वास्तविक कल्पनि दुबैको जमात छ ।

स्याल पनि सेना देखिन्छ फेसबुकमा ।।

छुटे फुटेका हजार भेटिन्छन अचेल ।

प्रियसीका लेनादेना देखिन्छ फेसबुकमा ।।

सानिमाले फेरिछन नाम र उमेर पनि ।

खाना पाक्ने अगेना देखिन्छ फेसबुकमा ।।

हजुरबाको जवानि यहि हेर्न पाहिन्छ ।

फुपाजु पनि भेना देखिंन्छ फेसबुकमा ॥

-मनोज शाहि

जुम्ला

हाल : ठिमी ,भक्तपुर