Latest news on Buddhi Sagar’s फिरफिरे

Buddhi Sagar Facebook page

Buddhi Sagar’s upcoming novel is फिरफिरे

A Facebook page dedicated solely to फिरफिरे has been created.  Recently on the Facebook page, it was posted

मेरो नयाँ उपन्यास ‘फिरफिरे’ प्रतिको तपाईको प्रतिक्षा, अनि म्यासेजहरुले मलाई उत्साही बनाएको छ । एउटा लेखकलाई चाहिने सबैभन्दा ठूलो कुरा पाठकको सद्भाव हो । त्यो भन्दा अरु केही होइन । त्यो मैले पाइरहेको छु । धेरै धेरै धन्यबाद ।

Continue to check out the Facebook page on the latest updates on the book. The publisher of the book is FinePrint.

Image source: Buddhi Sagar Facebook page