Tagभुइँया

भुइयाँ – एउटा एक्टिभिज्म – Kumud Adhikari

यज्ञशको निजात्मक अनुभूतिहरूले सराबोर रहेको कृति ‘भुइयाँ’ले हामीमाझ एउटा प्रश्न तेर्स्याएको छ – के जमिन नभएको मानिस मानिस होइन ? […]