Tagnepali writers

कैदी – अंकित खनाल

  “के म भित्र आउन सक्छु?” “भित्रै पसिसकेर अनुमति माग्ने कस्तो काइदा हो?” “यही अनुमति पाउनका लागि मान्छेलाई यत्रो सास्ती? होइन, के हो यस्तो तिम्रो […]