TagTime Dilution

टाइम डाइल्युसन भित्रको डाइल्युटेड प्रेम ! – पुजन पौडेल

  हामी दुई , दुई विशाल समानान्तर ब्रह्माण्डको Coincident विन्दुमा एक अर्कालाई टोलाएर हेर्दै एक अर्काभन्दा थोरै , अनि एकैछिनमा धेरै साबित हुने 3 X […]